Pagament i facturescredit_card

Contrasenya
L’usuari és responsable de la contrasenya i d’informar de qualsevol problema de seguretat amb la mateixa. Pot posar-se en contacte amb support@glifing.com

Confidencialitat de la informació
La informació a la qual s’accedeix és confidencial i responsabilitat de l’usuari l’ús de la mateixa. De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 QUALSEVOL dada personal que s’introdueixi ha estat prèviament obtinguda amb el consentiment i havent informat de la política de privacitat de l’usuari. T’informem que les dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de GLIFING S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les teves dades seran conservades mentre es gestiona la relació o durant el termini de responsabilitat o mentre estiguis donat d’alta en el sistema. L’usuari té dret d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de dades mitjançant l’adreça de correu electrònic glifing@glifing.com o al domicili social situat a Carretera Reial, 103, local 08960 St Just Desvern, Barcelona. Donarem resposta a qualsevol sol·licitud.