credit_card Pagament i factures
help_outline Atenció tècnica
Departamento de Cultura Banner de Pyme Innovadora

Contrasenya
L'usuari és responsable de la contrasenya i d'informar de qualsevol problema de seguretat amb la mateixa. Pot posar-se en contacte amb support@glifing.com

Confidencialitat de la informació
La informació a la qual s'accedeix és confidencial, i la responsabilitat de fer-la servir recau en l'usuari. De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 qualsevol dada personal que s'introdueixi s'ha d'haver obtingut prèviament amb el consentiment de l'usuari, que se l'ha d'haver informat de la política de privacitat. T'informem que les dades passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de GLIFING SL amb la finalitat de gestionar-ne la relació. Les teves dades es conservaran mentre es gestiona la relació o durant el termini de responsabilitat o mentre estiguis donat d'alta en el sistema. L'usuari té dret d'accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de dades mitjançant l'adreça de correu electrònic glifing@glifing.com o al domicili social situat a la carretera Reial, 103, local, 08960 St. Just Desvern, Barcelona. Respondrem a qualsevol sol·licitud.